Home  »  Informatie voor klanten  »  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Product
Dit zijn de artikelen die in de webshop van Microscope-online worden aangeboden.

Koper
De persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Microscope-online en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. Microscope-online heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, exclusief en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden telkens duidelijk vermeld voor de bevestiging van de bestelling door de klant. Het minumum order bedrag is 85,00 euro.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden. Microscope-online kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling

Microscope-online biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen.

Electronisch door middel van:

- Mister Cash/Bancontact
- iDeal
- Visa of MasterCard

en/of

door middel van een overschrijving. Het totaal bedrag van de aankoop dient te worden gestort op het IBAN rekening nummer BE94 0017 0780 2814 BIC GEBABABB.  In dit geval kunnen de door u bestelde producten slechts voor u gereserveerd worden na ontvangst van uw betaling. Bijgevolg raden wij u aan uw betaling zo snel mogelijk te regelen via uw bankinstelling.

5. Levering

5.1. Leveringen gebeuren met de door Microscope-online meest geschikte gekozen vervoerder en naar het leveringsadres vermeld op de bestelling van de klant. De verzendkosten zijn afhankelijk van het leveringsadres.

5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal Microscope-online de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen. De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar.

5.3. Microscope-online behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Microscope-online. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. Microscope-online is niet aansprakelijk indien een geleverd pakket retour komt door een verkeerd opgegeven leveringsadres. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus.

5.5. Microscope-online streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Echter is dit niet altijd mogelijk. Microscope-online brengt de klant hiervan steeds op de hoogte via e-mail.

5.6. Voor het verzenden van uw bestelling gebruiken we steeds aangepaste en stevige kartonnen verpakkingen.

6. Herroepingsrecht - Retour

6.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten en volgens de wetgeving  betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de koper - nadat hij de door hem bestelde producten heeft ontvangen - het recht binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, aan Microscope-online mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte producten met al de bijgeleverde accessoires, onbeschadigd en schoon terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop.

De regeling 6.1 geldt echter niet:

- voor producten die uitverkocht worden
- voor goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
- voor goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
- voor alle verbruiksartikelen alsook lampjes voor verlichtingen, zekeringen, object- en dekglaasjes, messen voor microtomen, batterijen
- software waarvan de verzegeling verbroken werd of die gedownloed werden

Dit heroepingsrecht is ook niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

6.2. Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel 6.1. wenst te ontbinden, dient de klant dit vooraf schriftelijk per post of via e-mail aan Microscope-online te laten weten. Microscope-online zal dan een email met een RMA (Return to manufacturer) nummer en een terugstuuradres mededelen dat op het pakket duidelijk dient te worden vermeld. De kosten voor het terugsturen van de producten blijven voor rekening van de klant. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen altijd worden geweigerd.

6.3. Microscope-online behoudt zich steeds het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, indien:

- het product door de klant werd beschadigd of niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd of door onvoldoende goed verpakt werd beschadigd
- wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt zijn

Geretourneerde artikels die geweigerd worden bij hun ontvangst door Microscope-online zullen ter beschikking blijven van de koper.

6.4. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de eventuele betaalde  transportkosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.

7. Garantie

Microscope-online hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar op alle producten, gekocht en geleverd voor privaat gebruik (*). Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan foutief gebruik of in strijd met de voorschriften, slijtage of nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Uiteraard geldt deze garantie ook niet op verbruiksartikelen alsook voor lampjes van verlichtingen, zekeringen, object- en dekglaasjes, messen voor microtomen e.d. waar geen garantie op gegeven kan worden.

Herstellingen of poging tot herstelling uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie.

De factuur die u bij de aankoop van het product ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij.

(*) Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. Microscope-online kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Microscope-online is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.2. Microscope-online is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten

Bij eventuele klachten kunt u Microscope-online steeds contacteren via de website.

10. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Microscope-online vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

11. Bedrijfsgegevens

Microscope-online is een handelsnaam van:
Catech bvba
De Wandstraat 19
B-1020  Brussel
België
Ondernemingsnummer: 0882 395 310
BTW nummer: BE 0882 395 310
info@microscope-online.com

12. Geschillen

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.De microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten