Home  »  Informatie voor klanten  »  Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten en volgens de wetgeving  betreffende marktpraktijken en  consumentenbescherming, heeft de koper - nadat hij de door hem bestelde producten heeft ontvangen - het recht binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, aan Microscope-online mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte producten met al de bijgeleverde accessoires, onbeschadigd en schoon terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop.

De regeling geldt echter niet:

- voor producten die uitverkocht worden
- voor goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
- voor goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
- voor alle verbruiksartikelen alsook lampjes voor verlichtingen, zekeringen, object- en dekglaasjes, messen voor microtomen, batterijen
- software waarvan de verzegeling verbroken werd of die gedownloed werden

Dit heroepingsrecht is ook niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.De microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten