Home  »  Informatie voor klanten  »  Retour afhandeling

Is het product niet in orde of U bent er niet tevreden erover ?  Dat vinden we zeer vervelend.
U kan binnen 14 dagen na de levering éénvoudig en zonder boete, het product retour zenden volgens de hieronder beschreven procedure:

Voorafgaande belangrijke opmerkingen:

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten en volgens de wetgeving  betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de koper - nadat hij de door hem bestelde producten heeft ontvangen - het recht binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, aan Microscope-online mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte producten met al de bijgeleverde accessoires, onbeschadigd en schoon terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop.

De regeling geldt echter niet:

- voor producten die uitverkocht worden
- voor goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
- voor goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
- voor alle verbruiksartikelen alsook lampjes voor verlichtingen, zekeringen, object- en dekglaasjes, messen voor microtomen, batterijen
- software waarvan de verzegeling verbroken werd of die gedownloed werden

Dit heroepingsrecht is ook niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Retour procedure:

Stap 1 - Aanmelden
Meld u wens om gebruik te maken van uw heroepingsrecht door dit schriftelijk - per post of via e-mail - aan Microscope-online te melden

Vermeld hierbij:
- het order of factuur nummer
- een email adres en telefoonnummer waarop wij u gemakkelijk kunnen bereiken
- een IBAN bankrekening waarop wij eventueel u betalingen kunnen terugstorten

Stap 2 - Bevestiging en instructies
Wij zullen met U contact opnemen en u een een RMA (Return Material Authorisation) nummer en een retour-adres mededelen

Stap 3 - Verpakken
Verpak de ongebruikte producten met alle bijgeleverde accessoires, onbeschadigd en schoon in de originele en onbeschadigde verpakking. Zorg ervoor dat de producten niet in de verpakking beschadigd kunnen worden tijdens het transport.
Vermijd los liggende producten in de verpakking !

Stap 4 - Adresseren
Plak een label waarop duidelijk het RMA nummer en het retour-adres vermeld staat

Stap 5 - Versturen
Verstuur het pakket - voldoende gefrankeerd - naar het opgegeven retour-adres

De kosten voor het terugsturen van de producten blijven voor uw rekening.
Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen altijd worden geweigerd.

Stap 6 - Ontvangst en controle van de geroutourneerde goederen
Microscope-online onvangt en controleert de goederen.

Stap 7 - Verrekening
Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de eventuele betaalde  transportkosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.De microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten