Home  »  nl  »  Toepassingen

Toepassingen

Het type onderzoek en de eigenschappen van het te onderzoeken object (doorzichtigheid, vlakheid van het oppervlak, kleur, enz. ) zijn belangrijke elementen bij de selectie van een juiste microscoop

Archeologie

De moderne interdisciplinaire archeologie, zoals de archeometrie, geoarcheologie, archeozoölogie en archeobotanie gebruiken allen optische microscopen om de mogelijke sporen op gevonden voorwerpen te kunnen vinden en vast te leggen
Details
Asbest onderzoek en sanering

Onder de microscoop zijn asbest vezels te identificeren als fijne, langwerpige microscopisch kleine vezels. Gezien de effecten van asbest op de gezondheid is het belangrijk om bij verbouwingswerken het type asbest accuraat te kunnen detecteren
Details
Biologie (Dier- & Plantkunde)

De hedendaagse biologie kent veel kent veel deelgebieden maar de microscoop is onmisbaar voor de microbiologie, bacteriologie, plantkunde en zoölogie en al hun subspecialisaties
Details
Celkweek

Celculturen worden veelvuldig gebruikt in de verschillende takken van het bio- en biomedische onderzoek. Hierbij wordt vooral de omkeermicroscoop gebruikt. De celkweek kan in een Petri schaal of kweekfles gebeuren
Details
Donkerveld contrast

Met behulp van een cardioïde spiegel olie-immersie donkerveld condensor kunnen te doorzichtige niet histologisch gekleurde preparaten onder de microscoop toch geobserveerd worden. Met een klassiek helderveld contrast methode is dit niet mogelijk
Details
Edelsmeedkunst

Bij vervaardigen van sieraden en metalen voorwerpen gebruikt de edelsmid vaak microscopen met een zeer grote werkafstand om met de gespecialiseerde gereedschappen het object te kunnen bewerken. Verder moet de optiek van hoge kwaliteit zijn
Details
Fase contrast microscopie

Microsopen met fase contrast maken het mogelijk om de inwendige structuur van cellen en om bacteriën te kunnen waarnemen zonder het kleuren van de cellen of bacteriën
Details
Fluorescentie microscopie

In het biologisch en medisch onderzoek worden fluorescentie microscopen aangewend om met behulp van fluorophoren (fluorescerende kleurstoffen) levende cellen en weefsels en levensprocessen te visualiseren
Details
Forensisch onderzoek

Het modern forensisch onderzoek op allerhande organische en anorganische materialen zoals vezels, textielen, haren alsook de forensische pathologie maken veelvuldig gebruik van alle types van microscopen
Details
Geologie

Stereomicroscopen en materiaalmicroscopen zijn onmisbaar voor alle geologen van de verschillende vakgebieden zoals de stratigrafie, geochronologie, petrologie, geochemie en structurele geologie
Details
In-vitrofertilisatie bij dieren

Bij In Vitro Fertilisatie wordt een dier (meestal paarden of runderen) geïnsemineerd. Vervolgens wordt na enige tijd het eventuele embryo uit de baarmoeder gespoeld en bij een draagmoeder ingeplant
Details
Materiaal onderzoek

De materiaalkunde omvat van de studie metalen, keramische materialen, polymeren, composieten, halfgeleiders, elektrotechnische materialen, biomedische materialen voor kunstorganen, slimme materialen, dunne lagen en nanotechnologie
Details
Metallurgie

De metallografische technieken omvatten het gebruik van een zogenaamde metallurgische microscoop om de mechanische- en elektrische eigenschappen alsook de corrosiebestendigheid van metalen
Details
Mineralogie

Om de samenstelling structuur van mineralen en gesteente te kunnen onderzoeken worden vooral stereomicroscopen gebruikt
Details
Pathologie - Histopathologie

Een patholoog onderzoekt uitstrijkjes, een weggehaald moedervlekje, een afgezette borst of een stukje weefsel verwijdert bij een kijkoperatie. Voor de bestudering van dit lichaamsmateriaal gebruikt de patholoog onder meer een microscoop.
Details
Petrologie

De microscopische petrografie is één van de onderzoeksmethoden voor het bepalen van de samenstelling van gesteenten. Met de geanalyseerde en niet geanalyseerd methode in de petrologie kunnen gesteenten geïdentificeerd worden
Details
Morfologie

De vorm, bouw en kenmerken van bacterien en kleine ééncellige organismen kunnen enkel onder de microscoop bekeken worden en als dusdanig van elkaar onderscheiden worden
Details
Veterinaire geneeskunde

Voor dierenartsen is het microscopisch onderzoek belangrijk om de diagnose te kunnen stellen en een juiste behandeling te kunnen starten. Ook bij sperma collectie en onderzoek voor in kunstmatige inseminatie van dieren is een microscoop niet weg te denken
DetailsDe microscopen worden geproduceerd volgens ISO 9001:2008
procedures en garandeert continue de kwaliteit van de geleverde
producten